«COMPLY OR EXPLAIN» («РИОЯ ҚИЛ ЁКИ ТУШУНТИР»)

ХАЛҚАРО ТАМОЙИЛИДА ЭЪЛОН

 

“Ўзбекистон республика валюта биржаси” акциядорлик жамияти (“ЎзРВБ” АЖ) акциядорларининг 2016 йил 29 июндаги умумий йиғилиши қарорига мувофиқ (73-сонли баён) Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига риоя этиш бўйича мажбурият олинди. “ЎзРВБ” АЖ корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш учун мустақил ташкилот жалб қилинди.

 

Мустақил баҳолаш Давлат рақобат қўмитаси ва Корпоратив бошқарув илмий-таълим маркази томонидан Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларидаги талаблардан келиб чиқиб, тузилган “Саволнома” бўйича ўтказилди.

 

2016 йил якуни бўйича ўтказилган баҳолаш натижаларига кўра “ЎзРВБ” АЖнинг корпоратив бошқарув тизимига “юқори” балл берилган.

 

Корпоратив бошқарув кодексининг 11-банди ижросини таъминлаш мақсадида “ЎзРВБ” АЖ “comply or explain” (“риоя қил ёки тушунтир”) халқаро тамойилига риоя қилган ҳолда Кодекснинг айрим тавсияларига риоя этиш имкони мавжуд бўлмагани сабабларини ошкор этади:

 

Кодекснинг муайян тавсиялари

Изоҳ (тушунтиришлар)

 

САМАРАЛИ ИЧКИ НАЗОРАТ МЕХАНИЗМЛАРИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШ

1.

15-банд. Самарали ички назорат механизмларини жорий қилиш мақсадида АЖ:

1) кузатув кенгашига ҳомийлик (хайрия) ёки беғараз ёрдам кўрсатиш (олиш) тартиби ва шартларини белгилаш ҳамда бу борада қарор қабул қилиш ҳуқуқини фақат акциядорларнинг умумий йиғилиши ва қонун ҳужжатларида белгиланган доирада, бу ҳақда барча акциядорлар учун маълумотларни ошкор этган тарзда беради;

2) акциядорлар умумий йиғилиши қарорига асосан, ҳар йили мустақил профессионал ташкилотлар – маслаҳатчиларни жалб қилган ҳолда
бизнес-жараёнлар ва лойиҳаларнинг АЖ ривожланиш мақсадларига мувофиқлиги юзасидан таҳлил ўтказади;

3) ижроия органининг аффилланган шахслар билан ва йирик битимларни мустақил амалга ошириши учун АЖнинг жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимларни аниқлаш масаласини акциядорларнинг умумий йиғилишида муҳокама қилинишини таъминлайди;

4) АЖ таркибига кирувчи ташкилотларнинг бошқарув органлари йиғилишларида ўзининг вакилларини АЖ номидан овоз бериш тартибини белгилайди;

5) АЖ ижро органидан мунтазам равишда жамият таркибига кирувчи корхоналар фаолияти юзасидан уларнинг тасдиқланган бизнес-режасига мувофиқ, бажарилган ишлар ва эришилган кўрсаткичлар тўғрисида ҳисобот талаб қилади;

6) Кузатув кенгаши тўғрисидаги низом талабларига мувофиқ, кузатув кенгаши таркибига биттадан кам бўлмаган (аммо уставда кўзда тутилган кузатув кенгаши аъзолари сонининг 15 фоизидан кам бўлмаган) мустақил аъзо киритади (Кодекснинг 18-банди).

 

 

 

1) “ЎзРВБ” АЖ уставига мувофиқ биржа Кузатув кенгашига шундай ҳуқуқ берилган. Шу билан бирга, Корпоратив бошқарув кодексининг мазкур тамойилига тўлиқ ҳажмда риоя этиш учун ҳомийлик (хайрия) ёки беғараз ёрдам кўрсатиш (олиш)нинг чегаравий миқдори ҳақидаги масалани акциядорлар умумий йиғилишига кўриб чиқиш учун киритиш режалаштирилмоқда.

2) “ЎзРВБ” АЖ ички назорат органлари, шунингдек ташқи аудитор томонидан ҳар йили биржа фаолиятининг олдинги йил 1 декабридан кечиктирмай тасдиқланган бизнес-режага мувофиқлиги юзасидан таҳлил ўтказилади.

Шу билан бирга, мустақил профессионал ташкилотлар – маслаҳатчиларни жалб қилган ҳолда бизнес-жараёнлар ва лойиҳаларнинг биржа ривожланиш мақсадларига мувофиқлиги юзасидан таҳлил ўтказиш бўйича акциядорлар умумий йиғилишининг қарорини қабул қилиш масаласи, келажакда, тармоқ хусусияти ҳамда биржа фаолиятининг ўзига хослигини ҳисобга олган ҳолда мақсадга мувофиқлигидан келиб чиқиб, кўриб чиқилади.

3) “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунга ва “ЎзРВБ” АЖ уставига мувофиқ акциядорлар умумий йиғилишининг ваколатига қонунчиликда назарда тутилган ҳолларда биржа йирик битимларни амалга ошириши ва биржанинг аффилланган шахслар билан битимлар тузиши тўғрисида қарор қабул қилиш киритилган.

Ҳозирда биржа Ижроия органи ўз вазифаларини “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонун ва “ЎзРВБ” АЖ уставида белгиланган доирада (чегарада) амалга оширмоқда.

Аффилланган шахслар билан битимлар ва йирик битимлар бўлмагани сабабли “ЎзРВБ” АЖнинг жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ бўлган битимларни аниқлаш масаласи биржа акциядорлари умумий йиғилишида кўрилмаган.

4)-5) “ЎзРВБ” АЖ амалдаги қонунчиликка асосан бошқа ташкилотларда улушга эгалик қилиш ҳуқуқига эга эмас (“Биржалар ва биржа фаолияти тўғрисида”ги Қонун).

Бундан ташқари, “ЎзРВБ” АЖ унинг таркибига кирувчи корхоналарга эга эмас.

6) Ҳозирда “ЎзРВБ” АЖнинг акциядорлари сони етти нафар акциядорни ташкил этади. “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунга (76-модда) асосан акциядорларининг сони беш юздан ортиқ бўлган жамият учун жамият кузатув кенгашининг сон таркиби етти аъзодан кам бўлиши, акциядорлари сони бир мингдан ортиқ бўлган жамият учун эса тўққиз аъзодан кам бўлиши мумкин эмас.

“ЎзРВБ” АЖ Кузатув кенгашининг сон таркиби етти (7) аъзодан иборат бўлиб, улар ҳар бир акциядорнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларининг тўлақонли ҳимоясини таъминлайдилар.

Бундан ташқари, “ЎзРВБ” АЖ Кузатув кенгашининг таркибига мустақил аъзо киритилмаганига сабаб акциядорлар тавсия этган номзодлар таркибида Кодекснинг 19-бандига мувофиқ кузатув кенгашининг мустақил аъзоларига белгиланган мезонларга мос келувчи шахсларнинг йўқлигидир.

 

УЗОҚ МУДДАТЛИ ИСТИҚБОЛГА МЎЛЖАЛЛАНГАН РИВОЖЛАНИШ СТРАТЕГИЯСИ ВА ВАЗИФАЛАРНИ БЕЛГИЛАШ

2.

22-банд. Узоқ муддатли истиқболга оид ривожланиш стратегияси ва вазифаларни белгилаш учун АЖ бошқарув органи:

1) хорижий тажрибада муваффақиятли синовдан ўтган бошқарув услублари, шу жумладан, SWOT, GAP таҳлил ва бошқа ёндашувлар, махсус дастурий маҳсулотлар ва бошқаларни кенг қўллайди;

24-банд. АЖ мажбурий равишда акциядорлари таркибига (қонун ҳужжатлари белгиланган ҳолатлардан ташқари) АЖни бошқариш, рақобатдош маҳсулот ишлаб чиқариш ва уни ташқи бозорга экспорт қилишда иштирок этувчи стратегик хорижий инвесторларни жалб қилади.

1) “ЎзРВБ” АЖ савдо тизими ва клирингни бошқариш учун дастурий таъминотларга эга. Бундан ташқари, биржа фаолиятида махсус дастурий маҳсулотларни кенг қўллайди.

Шу билан бирга, келажакда, янги талабларни ҳамда мақсадга мувофиқликни инобатга олиб, “ЎзРВБ” АЖда бошқарув услублари ва бошқа ёндашувлардан фойдаланиш, шунингдек замонавий бошқарув тизимларини тадбиқ қилишни молиялаштириш режалаштирилмоқда.

“ЎзРВБ” АЖ ишлаб чиқариш ва стратегик хом ашёни дастлабки қайта ишлаш соҳасида фаолиятни амалга оширувчи акциядорлик жамиятларининг, шунингдек табиий монополиялар субъектларининг ҳамда ижтимоий аҳамиятга эга бўлган товарлар ва хизматларни тартибга солиб бориладиган нархлар бўйича етказиб берувчиларнинг рўйхатига киритилган (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2016 йил 10 февралдаги 33-сонли Қарорига 3-илова).

 

 

 

 

ИЖРОИЯ ОРГАНИНИНГ АКЦИЯДОРЛАР ВА ИНВЕСТОРЛАР БИЛАН ЎЗАРО САМАРАЛИ ҲАМКОРЛИГИНИНГ МЕХАНИЗМЛАРИНИ ЖОРИЙ ЭТИШ

3.

25-банд. Ижроия органининг акциядорлар ва инвесторлар билан ўзаро ҳамкорлигининг самарали механизмини жорий этиш учун АЖ бошқарув органлари:

1) АЖ кузатув кенгаши қошида кузатув кенгаши, ижроия органлари аъзолари, АЖ ходимлари ва жалб этилган экспертлар (тегишли соҳа мутахассислари, соҳа олий таълим муассасалари ўқитувчилари ва бошқалар)дан иборат тегишли масалалар, шу жумладан, низоли вазиятларни аниқлаш ва ҳал этиш бўйича қўмиталар (ишчи гуруҳлари) ташкил этади;

2) АЖ фаолиятида корпоратив қонунчилик талабларига риоя этилишини назорат қилишга масъул бўлган ва кузатув кенгашига ҳисобот берувчи корпоратив маслаҳатчи лавозимини жорий этади;

3) АЖ бизнес хатарлари ва ижроия органлари жавобгарлигини суғурталайди;

4) уставда одатда АЖ навбатдаги акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш санасини назарда тутади.

1) “ЎзРВБ” АЖ уставида Кузатув кенгаши қошида қўмиталар (ишчи гуруҳлари) ташкил этиш кўзда тутилган. Шу билан бирга, биржада Кузатув кенгаши ва Ижроия органи томонидан тузилган комиссиялар (арбитраж, тендер ва бошқа комиссиялар) фаолият юритади ва барча зарур вазифаларни бажаради.

2) Ҳозирда “ЎзРВБ” АЖда биржа фаолиятида корпоратив қонунчилик талабларига риоя этилишини назорат қилувчи акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бўйича алоҳида лавозим ташкил этилган. Бундан ташқари, ҳар йили биржа корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш ўтказилади. Корпоратив бошқарув кодекси меъёрларига риоя этиш натижалари Кузатув кенгаши томонидан кўриб чиқилади. Шунга кўра, корпоратив маслаҳатчи лавозимини жорий этишга зарурат йўқ.

3) Тармоқ хусусияти ҳамда биржа фаолиятининг ўзига хослигини ҳисобга олган ҳолда мақсадга мувофиқлигидан келиб чиқиб, “ЎзРВБ” АЖ томонидан бизнес-хатарлар ва ижроия органи жавобгарлигини суғурталаш масаласи кўриб чиқилади.

4) Ижроия органининг акциядорлар билан ўзаро самарали ҳамкорлигини таъминлаш мақсадида биржа уставида “Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши молия йили тугаганидан кейин 30 июнга қадар ўтказилади”, деб белгилаб қўйилган. Шу билан бирга, бу “Акциядорлик жамиялари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонун талабларига мувофиқ келади.

Бундан ташқари, бир кунга белгиланган сана байрам куни ва (ёки) дам олиш кунига тўғри келиши мумкин, шунингдек, корпоратив ҳаракатни амалга ошириш учун навбатдаги акциядорларнинг умумий йиғилишини белгиланган санадан олдин ёки кейин ўтказиш зарурати юзага келиши мумкин.

 

 

Юклаб олиш

Янгиликлар/Хабарлар
13.02.2019 й.          “Ўзбекистон республика валют...
13-02-2019
Янгиликлар/Хабарлар
  Ўзбекистон республика валюта биржасида давлат қимматли қоғозлари бўйича иккиламчи савдолар ўт...
31-01-2019