Davlat g‘aznachilik majburiyatlarini joylashtirish bo‘yicha auksion. Natijalar

photo2021-06-1517-53-57.jpg