BIRJANING KOTIROVKALASh VARAG'I

Instrument nomi

Instrument taʼrifi

Bitim turi

CHET EL VALYUTASI OLDI-SOTDISI BOʻYICHA BIRJA SAVDOLARI

1.

USD/SUM_n*

Oʻzbekiston respublika valyuta birjasining chet el valyutasi oldi-sotdisi boʻyicha birja savdolari qoidalari” bilan belgilangan hisob-kitoblar muddati bilan amalga oshiriladigan birja savdolari davomida dilerlar tomonidan sotib olish yoki sotish uchun taklif etilgan soʻmdagi mablagʻlar evaziga AQSh dollaridagi mablagʻlarni sotib olish yoki sotish.

Spot

2.

EUR/SUM_n*

Oʻzbekiston respublika valyuta birjasining chet el valyutasi oldi-sotdisi boʻyicha birja savdolari qoidalari” bilan belgilangan hisob-kitoblar muddati bilan amalga oshiriladigan birja savdolari davomida dilerlar tomonidan sotib olish yoki sotish uchun taklif etilgan soʻmdagi mablagʻlar evaziga yevrodagi mablagʻlarni sotib olish yoki sotish.

Spot

3.

RUB/SUM_n*

Oʻzbekiston respublika valyuta birjasining chet el valyutasi oldi-sotdisi boʻyicha birja savdolari qoidalari” bilan belgilangan hisob-kitoblar muddati bilan amalga oshiriladigan birja savdolari davomida dilerlar tomonidan sotib olish yoki sotish uchun taklif etilgan soʻmdagi mablagʻlar evaziga Rossiya rublidagi mablagʻlarni sotib olish yoki sotish.

Spot

4.

CNY/SUM_n*

Oʻzbekiston respublika valyuta birjasining chet el valyutasi oldi-sotdisi boʻyicha birja savdolari qoidalari” bilan belgilangan hisob-kitoblar muddati bilan amalga oshiriladigan birja savdolari davomida dilerlar tomonidan sotib olish yoki sotish uchun taklif etilgan soʻmdagi mablagʻlar evaziga Xitoy yuanidagi mablagʻlarni sotib olish yoki sotish.

Spot

*n – TOD, TOM

VALYUTAVIY SVOP

5.

SWAP_инвалюта /SUM_TOD_n*

Valyutaviy svop operatsiyalar boʻyicha birja savdolarida Dilerlar tomonidan xarid/sotuvga yoki sotuv/xaridga qoʻyilgan milliy valyutadagi mablagʻlar evaziga chet el valyutasidagi pul mablagʻlarining xaridi/sotuvi yoki sotuvi/xaridi.

Valyutaviy svop

6.

SWAP_ инвалюта/инвалюта_TOD_n*

Valyutaviy svop operatsiyalar boʻyicha birja savdolarida Dilerlar tomonidan xarid/sotuvga yoki sotuv/xaridga qoʻyilgan chet el valyutasidagi mablagʻlar evaziga chet el valyutasidagi pul mablagʻlarining xaridi/sotuvi yoki sotuvi/xaridi.

Valyutaviy svop

7.

SWAP CBU _ USD/SUM_TOD_s**

Markaziy bank va Dilerlar oʻrtasidagi valyutaviy svop operatsiyalar boʻyicha birja savdolarida "OʻzRVBda valyutaviy svop operatsiyalarini oʻtkazish qoidalari” bilan belgilangan hisob-kitob muddatida milliy valyutadagi mablagʻlar evaziga chet el valyutasidagi pul mablagʻlarining xaridi/sotuvi yoki sotuvi/xaridi.

Valyutaviy svop

*n – svop bitimi muddati (1 kun, 2 kun, 3 kun, 5 kun, 1 xafta, 2 xafta, 3 xafta, 1 oy, 3 oy, 6 oy, 9 oy va 1 yil);

**s – valyutaviy svop muddati (2 kundan 14 kungacha).

VALYUTAVIY FYUCHERS
8. USD/UZS_MG* Bazaviy aktivni (chet el valyutasini) kelajakda ma’lum bir sanada oldindan belgilangan narxda sotib olish/sotish, bunda bazaviy aktivni yetkazib bermasdan bitim taraflari o‘rtasida pul hisob-kitoblari amalga oshiriladi. AQSH dollari kursiga nisbatan valyutaviy hisob-kitob fyuchers shartnomasi

*MG -  fyuchers shartnomasi bo‘yicha majburiyatlar bajarilgan oy va yilni belgilaydigan kod.

DAVLAT QIMMATLI QOGʻOZLAR BOZORI

9.

GCB_MFU_К_n*

Davlat qimmatli qogʻozlar (DQQ) oldi-sotdisi.

Kupon foiz stavkasi boʻyicha DQQ oldi-sotdisi

10.

GCB_MFU_D_n*

Davlat qimmatli qogʻozlar (DQQ) oldi-sotdisi

nol” kupon stavkasi boʻyicha DQQ oldi-sotdisi

11.

GCB_MFU_n*-INF

Inflyatsiyaga bog‘langan davlat qimmatli qog‘ozlar (DQQ) oldi-sotdisi

Inflyatsiyaga bog‘langan DQQ oldi-sotdisi

*n – DQQ chiqarilishining identifikatsiya raqami.

MARKAZIY BANK OBLIGATSIYALARI BOZORI

12.

OCBU_К_n*

Markaziy bank obligatsiyalari (MBO)
oldi-sotdisi.

Kupon stavkali MBO oldi-sotdisi.

13.

OCBU_D_n*

Markaziy bank obligatsiyalari oldi-sotdisi.

"Nol" kupon stavkali MBO oldi-sotdisi.

*n – MBO chiqarilishining identifikatsiya raqami

REPO BITIMLARI

14.

REPO_GCB_n*

n – DQQ chiqarilishining identifikatsiya raqami

DQQ va MBO bilan REPO operatsiyalarining amalga oshirilishi.

(Dilerlar oʻrtasidagi REPO bitimlari 1 kun, 2 kun, 3 kun, 7 kun, 14 kun, 21 kun, 30 kun, 60 va 90 kun boʻlgan muddatga tuziladi.

Markaziy bank va tijorat banki oʻrtasida toʻgʻridan toʻgʻri REPO bitimlari 14 kalendar kungacha boʻlgan muddatga tuziladi).

DQQ bilan REPO

15.

REPO_OCBU_n*

n – DQQ chiqarilishining identifikatsiya raqami

MBO bilan REPO

BANKLARARO PUL BOZORI

16.

SUM_IMM_n*

Banklararo pul bozorida Dilerlar tomonidan milliy valyutadagi pul mablagʻlarning joylashtirilishi va/yoki jalb qilinishi.

Pul mablagʻlarini joylashtirish va/yoki jalb qilish.

17.

Chet el valyutasi_IMM_n*

Banklararo pul bozorida Dilerlar tomonidan chet el valyutasidagi pul mablagʻlarning joylashtirilishi va/yoki jalb qilinishi.

Pul mablagʻlarini joylashtirish va/yoki jalb qilish.

*n – pul mablagʻlariining jalb qilish yoki joylashtirish muddati (bir yilgacha kalendar kunlarida).

MARKAZIY BANKNING DEPOZIT OPERATSIYALARI

18.

DEPO_CB_n*

n – 1 xafta, 2 xafta, 1 oy, 3 oy va boshqa shartlar asosida.

Milliy valyutadagi pul mablagʻlarni joylashtirish va jalb qilish boʻyicha Markaziy bankning tijorat banklari bilan depozit operatsiyalari.

Pul mablagʻlarini joylashtirish va/yoki jalb qilish.