Pul bozori

O'zRVB pul bozorida tizhorat banklar mablag'larini zhalb qilish va zhoylashtirish bo'yicha operaciyalar, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining depozit aukcionlari amalga oshiriladi.

Birzhada o'tkaziladigan savdolar orqali bitimlar tuzilishi bozor ishtirokchilari uchun tezkor ravishda mablag'larni zhalb qilish va qisqa muddatli aktivlarga zhoylashtirish uchun qo'shimcha imkoniyat yaratadi. Pul bozori instrumentlari yuqori darazhada zhozibadorligini operaciyalar hazhmining izhobiy dinamikasi ham tasdiqlaydi.

Tizhorat banklari o'rtasida mablag'larni zhalb qilish va zhoylashtirish bo'yicha operaciyalar "Banklararo pul bozorida elektron savdo platformasi orqali operaciyalarni amalga oshirish tartibi to'g'risida”gi nizom va “Banklararo pul bozorida elektron savdo platformasi orkali operaciyalarni o'tkazish koidalari" ga muvofiq 2018 yilda yaratilgan O'zRVBning yagona elektron savdo platformasi orqali amalga oshiriladi.

Markaziy bankning depozit operaciyalari "O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining tizhorat banklari bilan depozit operaciyalarini amalga oshirish tartibi to'g'risida”gi nizom va "O'zbekiston respublika valyuta birzhasi elektron savdo platformasi orqali O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining tizhorat banklari bilan depozit operaciyalarini o'tkazish qoidalari" ga muvofiq amalga oshiriladi.

Markaziy bankning depozit operaciyalari 2018 yil dekabr oyidan boshlab tizhorat banklarining mablag'larini zhalb qilish bo'yicha aukcionlar shaklida o'tkazilib kelinmoqda. Markaziy bank depozit aukcionlar o'tkazilish shartlarini, shu zhumladan depozit muddatlarini, aukcion o'tkazish sanasi va vaqtini, depozitga zhalb qilinadigan mablag'ning maksimal hazhmi va foiz stavkasini, aukcion o'tkazilish usuli va boshqalarni belgilaydi.