NORMATIV HUZhZhATLAR

“O'zRVB”ga a'zolik to'g'risidagi nizom

O'zRVBda davlat qimmatli qog'ozlari bilan REPO bitimlarini tuzish va izhro etish qoidalari

O'zRVBda O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki obligaciyalari bilan savdolarni o'tkazish qoidalari

O'zRVBda davlat qimmatli qog'ozlar bilan savdolarni o'tkazish qoidalari

HUZhZhATLAR ShAKLLARI

O'zbekiston Respublikasi davlat qimmatli qog'ozlari bilan bitimlar bo'yicha O'zRVB savdo tizimida ishtirok etish to'g'risida shartnoma

O'zRVBning avtomatlashtirilgan elektron savdo tizimida REPO operaciyalarini o'tkazish, kliring va hisob-kitoblarni amalga oshirish, davlat qimmatli qog'ozlarini saqlash va ularga bo'lgan huquqlar hisobini yuritish bo'yicha ishtirok etish to'g'risida shartnoma

Aniq kategoriya ko'rsatilgan Birzha a'zoligiga qabul qilish uchun ariza shakli

Ro'yhatga olish kartochkasi

Treyderlar ro'yhati

Savdo tizimida operaciyalarni amalga oshirish uchun ishonchnoma

Shahsiy hisobvaraqlar bo'yicha ko'chirmalar olish ishonchnoma

Birzha bitimlari bo'yicha hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun mahsus hisobvaraqlar ro'yhati