Instrumentlar

t/r

Instrument nomi

Instrument ta'rifi

Bitim turi

DAVLAT QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORI

1.

GCB_MFU_K_n*

Davlat qimmatli qog'ozlar (DQQ) oldi-sotdisi

Kupon foiz stavkasi bo'yicha

DQQ oldi-sotdisi

2.

GCB_MFU_D_n*

Davlat qimmatli qog'ozlar (DQQ) oldi-sotdisi

«nol» kupon stavkasi bo'yicha

DQQ oldi-sotdisi

*n – DQQ chiqarilishining identifikaciya raqami

MARKAZIY BANK OBLIGACIYaLARI BOZORI

3.

OCBU_n*

n – MBO chiqarilishining identifikaciya raqami

Markaziy bank obligaciyalari oldi-sotdisi (MBO).

Kupon foiz stavkasi bo'yicha

MBO oldi-sotdisi

REPO BITIMLARI

4.

REPO_GCB_n*

n – DQQ chiqarilishining identifikaciya raqami

DQQ va MBO bilan REPO operaciyalarining amalga oshirilishi.

(Dilerlar o'rtasidagi REPO bitimlari 1 kun, 2 kun, 3 kun, 7 kun, 14 kun va 21 kun bo'lgan muddatga tuziladi.

Markaziy bank va tizhorat banki o'rtasida to'g'ridan to'g'ri REPO bitimlari 14 kalendar kungacha bo'lgan muddatga tuziladi.)

DQQ bilan REPO

5.

REPO_OCBU_n*

n – DQQ chiqarilishining identifikaciya raqami

MBO bilan REPO