Instrumentlar

T/r

Instrument nomi

Instrument taʼrifi

Bitim turi

DAVLAT QIMMATLI QOGʻOZLAR BOZORI

1.

GCB_MFU_К_n*

Davlat qimmatli qogʻozlar (DQQ) oldi-sotdisi.

Kupon foiz stavkasi boʻyicha DQQ oldi-sotdisi

2.

GCB_MFU_Д_n*

Davlat qimmatli qogʻozlar (DQQ) oldi-sotdisi

Nol” kupon stavkasi boʻyicha DQQ oldi-sotdisi

*n – DQQ chiqarilishining identifikatsiya raqami.

MARKAZIY BANK OBLIGATSIYALARI BOZORI

3.

OCBU_n*

Markaziy bank obligatsiyalari oldi-sotdisi (MBO).

MBO oldi-sotdisi

*n – MBO chiqarilishining identifikatsiya raqami

REPO BITIMLARI

4.

REPO_GCB_n*

DQQ va MBO bilan REPO operatsiyalari.

(Dilerlar oʻrtasidagi REPO bitimlari 1 kun, 2 kun, 3 kun, 7 kun, 14 kun, 21 kun, 30 kun, 60 va 90 kun boʻlgan muddatga tuziladi.)

DQQ bilan REPO

5.

REPO_OCBU_n*

Markaziy bank va tijorat banki oʻrtasida toʻgʻridan toʻgʻri REPO bitimlari 14 kalendar kungacha boʻlgan muddatga tuziladi.

MBO bilan REPO

*n – DQQ chiqarilishining identifikatsiya raqami