Kollegial va maslahat organlar

“O'zRVB” AZh BOShQARUV ORGANLARI TOMONIDAN TUZILGAN KOMISSIYaLAR
1 “O'zRVB” AZh Taftish komissiyasi
2 O'zRVBda nizolarni ko'rib chiqish bo'yicha arbitrazh komissiyasi
3 O'zRVB intizom qo'mitasi
4 O'zRVB treyderlar qo'mitasi

 

“O'zRVB” AZh TOMONIDAN TUZILGAN KOMISSIYaLAR
1 O'zRVBning asosiy vositalar, nomoddiy aktivlar va tovar-moddiy boyliklar hisobini yuritish hamda inventarizaciya ishlarini o'tkazish bo'yicha komissiyasi
2 O'zRVBning eng'in-tehnika va tehnik ishlari bo'yicha mahsus komissiyasi
3 O'zRVBning ekspert komissiyasi
4 O'zRVB hodimlarini mukofotlash bo'yicha mahsus komissiya
5 O'zRVBning harid komissiyasi.
O'zRVBning budjet va audit qo'mitasi.
7 O'zRVBning rivojlantirish qo'mitasi.