Kontaktlar

Valyuta bozori:

Yorqinjon Ibrohimov

tel.: +998 55 501-33-02 (134)

Davlat qimmatli qog'ozlari bozori:

Xurshid Tabibov

tel.: +998 55 501-33-02 (106)

Pul bozori:

Adham Askarov

tel.: +998 55 501-33-02 (136)

Kliring va hisob-kitoblar:

Saida Yakubova

tel.: +998 55 501-33-02