O'zbekiston respublika valyuta birzhasining faoliyati to'g'risida

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1991 yil 22 noyabrdagi 297-sonli “O'zbekiston Respublikasida chet el valyutasini erkin sotish va sotib olishni tashkillashtirish hamda erkin ayirboshlanadigan valyuta uchun savdolar ko'lamini kengaytirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida”gi Qarori va Vazirlar Mahkamasining 1992 yil 29 fevraldagi 66f-sonli farmoyishining izhrosini ta'minlash, respublika iqtisodiy manfaatlarining himoyasini, ichki va tashqi valyuta bozori kon'yunkturasiga tezkor zhavob qaytarishni ta'minlash maqsadida 1992 yil 12 mayda O'zbekiston respublika valyuta birzhasi tashkil etilgan.

O'zRVB faoliyatining maqsadi valyuta bozori, davlat qimmatli qog'ozlari bozori va pul bozorida birzha savdolarini tashkil etilishi va o'tkazilishini ta'minlashdan iborat.

O'zRVB faoliyatining asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iboratdir:

-        horizhiy valyutani harid qilish va sotish bo'yicha banklararo savdolarni tashkil etish va o'tkazish, savdo natizhalari bo'yicha milliy va horizhiy valyutalarda hisob-kitoblarni amalga oshirish;

-        savdo natizhalari bo'yicha milliy valyutaning horizhiy valyutalarga nisbatan kursini o'rnatish;

-        davlat qimmatli qog'ozlari bo'yicha savdolarni tashkil etish va o'tkazish, ular bo'yicha hisob-kliring hamda depozitar faoliyatni amalga oshirish;

-        moliyaviy hosila instrumentlari bilan savdolarni tashkil etish va o'tkazish;

-        pul bozorida banklararo savdolarni tashkil etish va o'tkazish;

-        birzha savdolari ishtirokchilari uchun milliy va horizhiy valyutalarda hisob-kliring hizmatini ko'rsatishni tashkillashtirish;

-        Birzha a'zolari uchun mazhburiy bo'lgan birzha savdolari qoidalarini, shuningdek tuzilgan bitimlarni rasmiylashtirish uchun namunaviy shartnomalarni va huzhzhatlarning standart shaklini ishlab chiqish;

-        birzha savdolari ishtirokchilarining kasbiy malakasini yuqori saviyada saqlashni ta'minlash;

-        birzha savdolari ishtirokchilarini tegishli ma'lumot va ahborotlar bilan ta'minlash, ularga zarur bo'lgan maslahat va boshqa turdagi hizmatlarni ko'rsatish;

-        birzha savdolarini tashkil etish va o'tkazish, shuningdek hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun dasturiy ta'minotlarni va avtomatlashtirilgan mazhmualarni ishlab chiqish va zhoriy etish.