O'zbekiston respublika valyuta birjasining faoliyati to'g'risida

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1991 yil 22 noyabrdagi 297-sonli “O'zbekiston Respublikasida chet el valyutasini erkin sotish va sotib olishni tashkillashtirish hamda erkin ayirboshlanadigan valyuta uchun savdolar ko'lamini kengaytirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida”gi Qarori va Vazirlar Mahkamasining 1992 yil 29 fevraldagi 66f-sonli farmoyishining ijrosini ta'minlash, respublika iqtisodiy manfaatlarining himoyasini, ichki va tashqi valyuta bozori kon'yunkturasiga tezkor javob qaytarishni ta'minlash maqsadida 1992 yil 12 mayda O'zbekiston respublika valyuta birjasi tashkil etilgan.

O'zRVB faoliyatining maqsadi valyuta bozori, davlat qimmatli qog'ozlari bozori va pul bozorida birja savdolarini tashkil etilishi va o'tkazilishini ta'minlashdan iborat.

O'zRVB faoliyatining asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iboratdir:

-        horijiy valyutani harid qilish va sotish bo'yicha banklararo savdolarni tashkil etish va o'tkazish, savdo natijalari bo'yicha milliy va horijiy valyutalarda hisob-kitoblarni amalga oshirish;

-        savdo natijalari bo'yicha milliy valyutaning horijiy valyutalarga nisbatan kursini o'rnatish;

-        davlat qimmatli qog'ozlari bo'yicha savdolarni tashkil etish va o'tkazish, ular bo'yicha hisob-kliring hamda depozitar faoliyatni amalga oshirish;

-        moliyaviy hosila instrumentlari bilan savdolarni tashkil etish va o'tkazish;

-        pul bozorida banklararo savdolarni tashkil etish va o'tkazish;

-        birja savdolari ishtirokchilari uchun milliy va horijiy valyutalarda hisob-kliring hizmatini ko'rsatishni tashkillashtirish;

-        Birja a'zolari uchun majburiy bo'lgan birja savdolari qoidalarini, shuningdek tuzilgan bitimlarni rasmiylashtirish uchun namunaviy shartnomalarni va hujjatlarning standart shaklini ishlab chiqish;

-        birja savdolari ishtirokchilarining kasbiy malakasini yuqori saviyada saqlashni ta'minlash;

-        birja savdolari ishtirokchilarini tegishli ma'lumot va ahborotlar bilan ta'minlash, ularga zarur bo'lgan maslahat va boshqa turdagi hizmatlarni ko'rsatish;

-        birja savdolarini tashkil etish va o'tkazish, shuningdek hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun dasturiy ta'minotlarni va avtomatlashtirilgan majmualarni ishlab chiqish va joriy etish.