Akciyadorlarning umumiy yig'ilishi

Akciyadorlarning umumiy yig'ilishi Birzhaning yuqori boshqaruv organi hisoblanadi.

Akciyadorlarning umumiy yig'ilishi (akciyadorlarning yillik umumiy yig'ilishi) har yili o'tkaziladi. Akciyadorlarning yillik umumiy yig'ilishi moliya yili tugaganidan so'ng keyingi olti oydan kechiktirmay o'tkaziladi. Akciyadorlarning umumiy yig'ilishi har yili 10-30 iyun kunlari o'tkaziladi. Zarur holatlarda, Kuzatuv kengashi yuqorida ko'rsatilgan sanalardan oldin akciyadorlarning yillik umumiy yig'ilishini, qonun huzhzhatlarida belgilangan tartibda akciyadorlarni oldindan habardor qilgan holda o'tkazish huquqiga ega.

Akciyadorlarning yillik umumiy yig'ilishida Birzha Kuzatuv kengashi va Taftish komissiyasini saylash bo'yicha masalalari yuzasidan qarorlar qabul qilinadi, shuningdek Birzhaning yillik hisoboti, Birzhaning rivozhlanish strategiyasi maqsadlariga erishish yuzasidan ko'rilgan choralar to'g'risida Izhroiya organi va Birzha Kuzatuv kengashining hisobotlari va boshqa huzhzhatlar ko'rib chiqiladi.

Akciyadorlarning yillik yig'ilishidan tashqari o'tkaziladigan umumiy yig'ilishlari navbatdan tashqari hisoblanadi.

Birzha akciyadorlari umumiy yig'ilishining vakolatlari, hususan, quyidagilardan iborat: Birzhani qayta tashkil etish va Birzhani tugatish; Kuzatuv kengashining miqdoriy tarkibini belgilash, uning a'zolarini saylash va ularning vakolatlarini muddatidan oldin tugatish; Birzhaning tashkiliy tuzilmasini tasdiqlash; Birzhaning yillik hisobotini tasdiqlash; shuningdek Birzhaning o'rta va uzoq muddatli rivozhlanish Strategiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalarni tasdiqlash va kiritish.