SIFAT SIESATI

I. Mazkur Sifat siesati quyidagilarga taalluqli:

1) chet el valyutasini, hosilaviy moliyaviy vositalarni (derivativlarni) sotib olish va sotish hamda ular bilan bog'liq boshqa birzha bitimlari bo'yicha birzha savdolarini tashkil etish va o'tkazish;

2) davlat qimmatli qog'ozlari bilan birzha savdolarini tashkil etish va o'tkazish, shuningdek ularga bo'lgan huquqlarni hisobga olish va saqlash;

3) pul bozorida banklararo savdolarni tashkil etish va o'tkazish;

4) O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining tizhorat banklari bilan kredit va depozit aukcionlarini tashkil etish va o'tkazish;

5) milliy va horizhiy valyutalardagi birzha bitimlari bo'yicha kliring va hisob-kitoblarni amalga oshirish.

 

II. Sifat siesati maqsadlari:

1) qulay investiciya muhitini rivozhlantirish uchun birzha savdolari imkoniyatlarini kengaytirish va ular asosida ishonchli, shaffof va innovacion birzha bozorini shakllantirishga ko'maklashish;

2) birzha bozorining hazhmi va likvidligini oshirishni ta'minlovchi birzha savdolarini yanada rivozhlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankiga yuqori tehnologiyali infratuzilmani zhoriy etish va birzha mahsulotlarini diversifikaciya qilish orqali pul-kredit va valyuta siesati maqsadlariga erishishda ko'maklashish.

 

III. Sifat siesatini amalga oshirish bilan bog'liq mazhburiyatlar:

1) savdo ishtirokchilariga samarali va ishonchli hizmat ko'rsatishni ta'minlash uchun birzha savdosi va birzha infratuzilmasini yahshilash va rivozhlantirish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish;

2) operacion faoliyat va biznes zharaenlarini optimallashtirish va avtomatlashtirish;

3) birzha vositalarini chuqur diversifikaciya qilish;

4) birzha operaciyalarini amalga oshirish va tuzilgan birzha bitimlarining bazharilishini ta'minlash bo'yicha yangi strategiyalarni zhoriy etish;

5) tehnologik hizmatlarni kengaytirish;

6) yangi valyuta vositalarini zhoriy etish uchun me'eriy-huquqiy bazani va savdo tizimlarini optimallashtirish;

7) birzha savdolari ishtirokchilarining tarkibini kengaytirish;

8) bitimlar hazhmini oshirishni rag'batlantirish va birzha bozorlarining likvidligini ta'minlash;

9) birzha savdolari ishtirokchilari bilan hamkorlikni rivozhlantirish;

10) barcha birzha bozorlarida market-meyker (bozorni tashkillashtirish) institutini shakllantirish va rivozhlantirish;

11) birzha indikatorlarini aniqlash algoritmlari va mehanizmlarini ishlab chiqish;

12) hatarlarni boshqarish tizimini zhoriy etish va takomillashtirish;

13) yangi elektron savdo platformalarini tashkil etish va dasturiy mahsulotlarni ishlab chiqish;

14) dasturiy mahsulotlarning funkcional imkoniyatlarini rivozhlantirish;

15) faoliyatning barcha segmentlarida elektron huzhzhat aylanuvi va arhivlash zharaenlarini takomillashtirish;

16) havfsizlik tizimlarining samaradorligini oshirish;

17) yo'nalishni birzha hizmatlarining iste'molchilariga qaratish va ularning talablarini qondirish;

18) izhobiy natizhalarga erishish uchun bahamzhihat faoliyatni ta'minlash maqsadida barcha toifadagi hodimlarni zhalb qilish, shuningdek ularning malakalarini oshirish;

19) faoliyatning barcha turlariga etakchilik tamoyilini va zharaenlik endashuvini zhoriy etish.

 

“O'zbekiston respublika valyuta birzhasi” AZh rahbariyati quyidagilar bo'yicha zarur choralarni ko'rish mazhburiyatini oladi:

1) faoliyatni izchil amalga oshirish hamda tehnologik hizmatlar va birzha instrumentlarining ro'yhatini kengaytirish imkonini beradigan, qo'llaniladigan me'eriy va qonunchilik talablarni bazharish uchun tegishli shart-sharoitlarni yaratish;

2) Sifat Menezhmenti Tizimini qo'llab-quvvatlash, yahshilash va mukammallashtirish;

3) Sifat Menezhmenti Tizimi tamoyillari barcha toifadagi ishchilar uchun ustuvor ahamiyatga ega ekanligini hamda hodimlar va barcha manfaatdor tomonlarga ochiqligini namoyish etish.