O'zRVBning 2019-2023 yillar uchun rivozhlanish strategiyasi

Korporativ missiya birzha savdosi imkoniyatlarini kengaytirish va uning asosida qulay investiciya muhitini rivozhlantirish uchun ishonchli, shaffof va innovacion birzha bozorini shakllantirish orqali mamlakat iqtisodietining barqaror o'sishi va tarkibiy o'zgarishini ta'minlashdan iborat.

Birzhaning strategik maqsadi birzha savdolarini yanada rivozhlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish, birzha bozori hazhmi va likvidliligini oshirishni ta'minlash, shuningdek regulyatorga yuqori tehnologik infratuzilmani zhoriy etish va birzha mahsulotlarini diversifikaciya qilish orqali pul-kredit va valyuta siesati maqsadlariga erishishda ko'maklashishdir.

Birzhaning 2019 - 2023 yillarga mo'lzhallangan korporativ missiyasi va strategik maqsadlari, biznesni yanada rivozhlantirish uchun potencial imkoniyatlarni, tashqi va ichki tahdidlarni hisobga olgan holda, shuningdek zamonaviy korporativ boshqaruv uslublari, ilg'or birzha mehanizmlari va ahborot-kommunikaciya tehnologiyalarni zhoriy etish orqali birzha faoliyatini yanada rivozhlantirish zarurligini anglash asosida belgilandi.

Birzha savdosini rivozhlantirish yo'nalishi doirasida birzha bozorlarini yanada diversifikaciya qilish, shu zhumladan birzha instrumentlarini kengaytirish, valyuta bozorida har hil turdagi valyutalar bilan savdolarni tashkil etish, qimmatli qog'ozlar sektorida har hil turdagi qimmatli qog'ozlar bilan savdolarni o'tkazish, hosilaviy moliyaviy instrumentlarni ishlab chiqish va amalga oshirish ko'zda tutilgan.

Bundan tashqari, birzha savdolarining asosiy ishtirokchisi sifatida barcha birzha bozorlarida market-meykerlar institutini zhoriy etish va rivozhlantirish ko'zda tutilgan.

Strategiyada birzha savdolarini o'tkazishning ilg'or usullarini birzha amalietiga zhoriy etishga, birzha ko'rsatkichlarini aniqlash algoritmlari va mehanizmlarini ishlab chiqishga alohida e'tibor qaratilgan.

Yaqin kelazhakda Thomson Reuters va Bloomberg kabi taniqli dune brendlarining elektron savdo maydonchalariga asoslangan muqobil va zahira savdo platformasi sifatida birzhadan tashqari (OTC – over-the-counter) bozorni ishga tushirish masalalari ham ko'rib chiqilishi ko'zda tutilgan.

Strategiya doirasida birzhaning o'rta muddatli istiqbolga mo'lzhallangan strategik vazifalari qatoriga post-treyding hizmatlarini rivozhlantirish, birzha va birzhadan tashqari bozorlarda markaziy kontragent maqomiga ega yuridik shahs bo'lgan hisob-kitob kliring palatasini yaratish, shuningdek, ta'minotning yagona zhamg'armasini shakllantirish va birzhaning barcha segmentlarida ishtirokchilarga hizmat ko'rsatishda ularning yagona umumiy poziciyalarini yuritish kiritilgan.

Birzha infratuzilmasini takomillashtirish bo'yicha tashabbuslarni amalga oshirishda Birzha biznes zharaenlari va birzha savdolarni yanada avtomatlashtirish hamda masofaviy savdolarni rivozhlantirish bo'yicha ishlarni amalga oshirib boradi.

Strategiyaning belgilangan asosiy ustuvor yo'nalishlari bo'yicha tashabbuslarni bosqichma-bosqich amalga oshirish birzha bozorining rivozhlanishiga, keng doiradagi moliya bozori ishtirokchilari uchun birzha hizmatlari qamrovini oshirishga, ilg'or tazhribalarni zhoriy etishga hamda Birzha uchun biznes modelining yuqori samaradorligini saqlashga imkon yaratadi.