Tashkiliy tuzilmasi

2015 yil 24 apreldagi PF-4720-sonli “Akciyadorlik zhamiyatlarida zamonaviy korporativ boshqaruv uslublarini zhoriy etish chora-tadbirlari to'g'risida”gi Farmonning 3-bandiga ko'ra etakchi horizhiy kompaniyalarda boshqaruvni tashkil etish tizimini chuqur o'rganish asosida ishlab chiqilgan akciyadorlik zhamiyatining namunaviy tashkiliy tuzilmasi tasdiqlangan.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Hususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivozhlantirish davlat qo'mitasi, boshqa manfaatdor idoralar va akciyadorlik zhamiyatlarining kuzatuv kengashlari uch oy muddatda akciyadorlik zhamiyatlari tashkiliy tuzilmasini ularning tarmoq hususiyatlarini inobatga olgan holda, namunaviy tuzilmaga muvofiqlashtirishni ta'minlashlari kerakligi belgilangan.

Yuqorida keltirilganlarga hamda namunaviy tashkiliy tuzilmaga muvofiq O'zRVBning tashkiliy tuzilmasi ishlab chiqildi.

Yangi tahrirdagi “Akciyadorlik zhamiyatlari va akciyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida”gi Qonunining 59-moddasiga ko'ra zhamiyatning tashkiliy tuzilmasi akciyadorlar umumiy yig'ilishi tomonidan tasdiqlanishi lozim.

Akcionerlar umumiy yigilishi

Taftish komissiyasi

Kuzatuv kengashi

                  Bosh                  direktor

Ichki audit hizmati

Birzha  o'tkazish va rivozhlantirish bo'limi

Bosh direktor o'rinbosari

Bosh direktor maslahatchisi

Buhgalteriya hisobi va hisoboti bo'limi

Hisob-kliring bo'limi

Ahborot tehnologiyalari bo'limi

Personalni boshkarish hizmati

Ishlar boshkarmasi

Yuridik hizmat

Ahborot-tahlil va kommunikaciyalar bo'limi

Havfsizlik hizmati

Korporativ munosobatlar boyicha mutahassis

Devonhona