Aksiyalar sotib olinishi to‘g‘risida ma’lumotlar

Bugungi kunga qadar O'zbekiston respublika valyuta birjasi tomonidan aksiyalarni sotib olish bo'yicha operatsiyalar amalga oshirilmagan.