O'zbekiston respublika valyuta birjasida undiriladigan vositachilik mukofoti (yig'imlar) miqdori

O'zbekiston respublika valyuta birjasida undiriladigan vositachilik mukofoti (yig'imlar) miqdori Kuzatuv kengashi tomonidan tasdiqlangan "O'zbekiston respublika valyuta birjasida vositachilik mukofoti (yig'imlar)ni undirish tartibi"ga muvofiq quyidagicha belgilangan :

1.Chet el valyutasi operatsiyalari bo'yicha vositachilik mukofoti:

  • chet el valyutasidagi bitimlar bo'yicha vositachilik mukofoti dilerning chet el valyutasi haridi va sotuvi (sotuvi va haridi) hajmlari o'rtasidagi musbat farqdan, ya'ni netto muomalasidan 0,05% miqdorida undiriladi;
  • valyutaviy svop operatsiyalarini amalga oshirishda har bir dilerlardan svop bitimi tuzilaetganda bitim summasidan 0,01% miqdorida vositachilik mukofoti undiriladi.


2. Davlat qimmatli qog'ozlari bilan operatsiyalar bo'yicha vositachilik mukofoti:

  • davlat qimmatli qog'ozlari bilan amalga oshiriladigan operatsiyalar bo'yicha vositachilik mukofoti dilerlardan auksionda tuzilgan har bir bitim summasining 0,02%i miqdorida hamda ikkilamchi savdolarda dilerlar tomonidan tuzilgan har bir bitim summasining 0,015%i miqdorida undiriladi;
  • REPO operatsiyalari bo'yicha vositachilik mukofoti dastlabki sotuvchidan va dastlabki haridordan REPO operatsiyasining birinchi qismi amalga oshirilgan kuni bitim summasining 0,015%i miqdorida undiriladi.

3. Banklararo pul bozoridagi operatsiyalar va Markaziy bankning tijorat banklari bilan o'tkaziladigan depozit auksionlari bo'yicha vositachilik mukofoti:

  • banklararo pul bozoridagi operatsiyalar bo'yicha vositachilik mukofoti har bir Dilerdan har bir tuzilgan bitim summasining 0.00092%i miqdorida (shu jumladan, vositachilik mukofoti miqdori 0.00080% va QQS miqdori - 0.00012%) undiriladi.
  • Markaziy bankning tijorat banklari bilan o'tkaziladigan depozit auksionlari bo'yicha vositachilik mukofoti dilerlardan har bir tuzilgan bitim summasining 0.00092%i miqdorida (shu jumladan, vositachilik mukofoti miqdori 0.00080% va QQS miqdori - 0.00012%) undiriladi.