O'zbekiston respublika valyuta birzhasida undiriladigan vositachilik mukofoti (yig'imlar) miqdori

O'zbekiston respublika valyuta birzhasida undiriladigan vositachilik mukofoti (yig'imlar) miqdori Kuzatuv kengashi tomonidan tasdiqlangan "O'zbekiston respublika valyuta birzhasida vositachilik mukofoti (yig'imlar)ni undirish tartibi"ga muvofiq quyidagicha belgilangan :

1.Chet el valyutasi operaciyalari bo'yicha vositachilik mukofoti:

  • chet el valyutasidagi bitimlar bo'yicha vositachilik mukofoti dilerning chet el valyutasi haridi va sotuvi (sotuvi va haridi) hazhmlari o'rtasidagi musbat farqdan, ya'ni netto muomalasidan 0,05% miqdorida undiriladi;
  • valyutaviy svop operaciyalarini amalga oshirishda har bir dilerlardan svop bitimi tuzilaetganda bitim summasidan 0,01% miqdorida vositachilik mukofoti undiriladi.


2. Davlat qimmatli qog'ozlari bilan operaciyalar bo'yicha vositachilik mukofoti:

  • davlat qimmatli qog'ozlari bilan amalga oshiriladigan operaciyalar bo'yicha vositachilik mukofoti dilerlardan aukcionda tuzilgan har bir bitim summasining 0,02%i miqdorida hamda ikkilamchi savdolarda dilerlar tomonidan tuzilgan har bir bitim summasining 0,015%i miqdorida undiriladi;
  • REPO operaciyalari bo'yicha vositachilik mukofoti dastlabki sotuvchidan va dastlabki haridordan REPO operaciyasining birinchi qismi amalga oshirilgan kuni bitim summasining 0,015%i miqdorida undiriladi.

3. Banklararo pul bozoridagi operaciyalar va Markaziy bankning tizhorat banklari bilan o'tkaziladigan depozit aukcionlari bo'yicha vositachilik mukofoti:

  • banklararo pul bozoridagi operaciyalar bo'yicha vositachilik mukofoti har bir Dilerdan har bir tuzilgan bitim summasining 0.00092%i miqdorida (shu zhumladan, vositachilik mukofoti miqdori 0.00080% va QQS miqdori - 0.00012%) undiriladi.
  • Markaziy bankning tizhorat banklari bilan o'tkaziladigan depozit aukcionlari bo'yicha vositachilik mukofoti dilerlardan har bir tuzilgan bitim summasining 0.00092%i miqdorida (shu zhumladan, vositachilik mukofoti miqdori 0.00080% va QQS miqdori - 0.00012%) undiriladi.