O'zbekiston respublika valyuta birjasida banklararo pul bozoridagi operatsiyalar va Markaziy bankning tijorat banklari bilan o'tkaziladigan depozit operatsiyalari uchun undiriladigan vositachilik mukofoti (yig'imlar) miqdori

Kuzatuv kengashi tomonidan tasdiqlangan "O'zbekiston respublika valyuta birjasida vositachilik mukofoti (yig'imlar) olish tartibi"ga muvofiq quyidagi vositachilik mukofotlari undiriladi:

  • banklararo pul bozoridagi operatsiyalar bo'yicha vositachilik mukofoti har bir Dilerdan har bir tuzilgan bitim summasining 0.00092% (shundan vositachilik mukofoti miqdori 0.00080% va QQS miqdori - 0.00012%) miqdorida undiriladi.
  • Markaziy bankning tijorat banklari bilan o'tkaziladigan depozit operatsiyalari bo'yicha vositachilik mukofoti har bir dilerdan har bir tuzilgan bitim summasidan 0.00092% (shundan vositachilik mukofoti miqdori 0.00080% va QQS miqdori - 0.00012%) miqdorida undiriladi.