O'zbekiston respublika valyuta birzhasida banklararo pul bozoridagi operaciyalar va Markaziy bankning tizhorat banklari bilan o'tkaziladigan depozit operaciyalari uchun undiriladigan vositachilik mukofoti (yig'imlar) miqdori

Kuzatuv kengashi tomonidan tasdiqlangan "O'zbekiston respublika valyuta birzhasida vositachilik mukofoti (yig'imlar) olish tartibi"ga muvofiq quyidagi vositachilik mukofotlari undiriladi:

  • banklararo pul bozoridagi operaciyalar bo'yicha vositachilik mukofoti har bir Dilerdan har bir tuzilgan bitim summasining 0.00092% (shundan vositachilik mukofoti miqdori 0.00080% va QQS miqdori - 0.00012%) miqdorida undiriladi.
  • Markaziy bankning tizhorat banklari bilan o'tkaziladigan depozit operaciyalari bo'yicha vositachilik mukofoti har bir dilerdan har bir tuzilgan bitim summasidan 0.00092% (shundan vositachilik mukofoti miqdori 0.00080% va QQS miqdori - 0.00012%) miqdorida undiriladi.