O'zbekiston respublika valyuta birjasida davlat qimmatli qog'ozlari bilan operatsiyalar uchun undiriladigan vositachilik mukofoti (yig'imlar) miqdori

Kuzatuv kengashi tomonidan tasdiqlangan "O'zbekiston respublika valyuta birjasida vositachilik mukofoti (yig'imlar) olish tartibi"ga muvofiq quyidagi vositachilik mukofotlari undiriladi:

- davlat qimmatli qog‘ozlari bilan amalga oshiriladigan operatsiyalar bo‘yicha vositachilik mukofoti dilerlardan auksionda tuzilgan har bir bitim summasining 0,02% miqdorida hamda ikkilamchi savdolarda dilerlar tomonidan tuzilgan har bir bitim summasining 0,015% miqdorida undiriladi;

- RЕPO operatsiyalari bo‘yicha vositachilik mukofoti dastlabki sotuvchidan va dastlabki xaridordan RЕPO operatsiyasining birinchi qismi amalga oshirilgan kuni bitim summasining 0,0008% miqdorida undiriladi*.

* O‘zRVB Kuzatuv kengashi qaroriga muvofiq (2023-yil 20-apreldagi 273-sonli yig‘ilish bayoni) 2023-yil 1-maydan 2023-yil 30-iyunga qadar dilerlararo RЕPO operatsiyalar instrumenti (REPO_GCB_n) bo‘yicha vositachilik mukofoti vaqtincha undirilmaydi.