O'zbekiston respublika valyuta birjasida valyuta operatsiyalari bo'yicha undiriladigan vositachilik mukofoti (yig'imlar) miqdori

O‘zbekiston respublika valyuta birjasida valyuta operatsiyalari bo‘yicha undiriladigan vositachilik mukofoti (yig‘imlar) miqdori

O‘zRVB Kuzatuv kengashi tomonidan tasdiqlangan "O‘zbekiston respublika valyuta birjasida vositachilik mukofoti (yig‘imlar)ni undirish tartibi"ga muvofiq quyidagi vositachilik mukofotlari undiriladi:

- valyuta operatsiyalari bo‘yicha vositachilik mukofoti dilerlar tomonidan tanlangan quyidagi tarif rejalaridan biriga muvofiq undiriladi:

Instrument nomi

Tarif rejasi

Vositachilik mukofotining doimiy qismi
(belgilangan aniq to‘lov)

Vositachilik mukofotining aylanma qismi
(bitim hajmidan undiriladi)

USD/SUM_TOD, USD/SUM_TOM

USD_SP_0

0,00

0,04 %

USD_SP_40

40 BHM *

0,03 %

USD_SP_120

120 BHM *

0,02 %

EUR/SUM_TOD,

EUR/SUM_TOM

EUR_SP_0

0,00

0,025 %

RUB/SUM_TOD,

RUB//SUM_TOM

RUB _SP_0

0,00

0,025 %

CNY/SUM_TOD,

CNY/SUM_TOM

CNY_SP_0

0,00

0,025 %

*Bazaviy hisoblash miqdori

- Markaziy bankning valyuta auksionlarida tuzilgan bitimlar bo‘yicha vositachilik mukofoti har bir Dilerdan har bir tuzilgan bitim summasining 0,01% miqdorida olinadi.

- valyutaviy svop operatsiyalarini amalga oshirishda har bir dilerlardan svop bitimi tuzilayotganda bitim summasidan 0,01% miqdorida vositachilik mukofoti undiriladi.