O'zbekiston respublika valyuta birzhasida valyuta operaciyalari bo'yicha undiriladigan vositachilik mukofoti (yig'imlar) miqdori

Kuzatuv kengashi tomonidan tasdiqlangan "O'zbekiston respublika valyuta birzhasida vositachilik mukofoti (yig'imlar)ni undirish tartibi"ga muvofiq quyidagi vositachilik mukofotlari undiriladi:

  • chet el valyutasidagi bitimlar bo'yicha vositachilik mukofoti dilerning chet el valyutasi haridi va sotuvi (sotuvi va haridi) hazhmlari o'rtasidagi musbat farqdan, ya'ni netto muomalasidan 0,05% miqdorida undiriladi;
  • valyutaviy svop operaciyalarini amalga oshirishda har bir dilerlardan svop bitimi tuzilaetganda bitim summasidan 0,01% miqdorida vositachilik mukofoti undiriladi.