BIRZhA A'ZOLARIGA SAVDOLARDA QATNAShISh HUQUQI BERILIShI

Savdolarda qatnashish huquqi O'zRVBga a'zolik to'g'risidagi Nizomda belgilangan tartibga muvofiq Birzha a'zolari ro'yhatiga kiritilgan, shuningdek quyidagi talablarga zhavob bergan birzha a'zolariga beriladi:

  • Savdo tizimida ishtirok etish uchun zarur bo'lgan huzhzhatlarni belgilangan tartibda va hazhmda taqdim etish;
  • Markaziy bank Toshkent shahar Bosh boshqarmasi Hisob-kitob – kassa markazi bilan birzha savdolari bo'yicha hisob-kitoblar uchun ochilgan mahsus hisobvaraqlar bo'yicha hisob-kitob hizmatlarini ko'rsatish to'g'risidagi tuzilgan shartnomaning nushasini taqdim etish;
  • tegishli toifa bo'yicha birzha savdo tizimida ishtirok etish to'g'risida shartnoma tuzish;
  • tegishli toifa bo'yicha savdoda qatnashish huquqiga ega bo'lgan treyderlar ro'yhatini taqdim etish;
  • birzha savdolari bo'yicha hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun mahsus hisobvaraqlar ro'yhatini taqdim etish;
  • "V" toifasidagi Birzha a'zolari uchun - diler sifatida davlat qimmatli qog'ozlari bilan operaciyalarda hizmat ko'rsatish funkciyalarini bazharish uchun Markaziy bank bilan shartnoma eki Bosh bitim tuzish;

Birzha a'zolari treyderlari uchun - mahsus kurslarda o'qishni, shuningdek O'zRVBda amaliet o'tganligini tasdiqlovchi treyder sertifikati mavzhudligi.

Birzha a'zosi yuqoridagi barcha talablarni bazhargandan so'ng, Savdo tizimida ro'yhatdan o'tkaziladi va identifikaciya kodi beriladi.

Birzha a'zosi nomidan uning treyderi savdolarda qatnashish huquqiga ega.

Treyderga birzhaning ichki huzhzhatlariga muvofiq savdolarda qatnashish huquqi beriladi.