Ustav va ichki hujjatlar

1. BIRJA USTAVI

2. O‘zRVBga A’ZOLIK TO‘G‘RISIDA NIZOM (rus)

3. O‘ZRVB AKSIYADORLARINING UMUMIY YIG‘ILISHI TO‘G‘RISIDA NIZOM

4. O‘ZRVB KUZATUV KЕNGASHI TO‘G‘RISIDA NIZOM

5. O‘ZRVB IJROIYA ORGANI TO‘G‘RISIDA NIZOM

6. «O‘ZRVB» AJ IJROIYA ORGANIGA NOMZODLARNI TANLASH RЕGLAMЕNTI

7. ICHKI AUDIT XIZMATI TO‘G‘RISIDA NIZOM

8. O‘zRVB ICHKI AUDIT XIZMATI XODIMLARINI ATTESTATSIYADAN O‘TKAZISH TO‘G‘RISIDA NIZOM

9. “O‘ZBЕKISTON RЕSPUBLIKA VALYUTA BIRJASI” AJNING XARID KOMISSIYASI TO‘G‘RISIDA NIZOM

10. XARID KOMISSIYASI A’ZOLARINING ETIK ODOB-AHLOQ QOIDALARI

11. O‘ZBЕKISTON RЕSPUBLIKA VALYUTA BIRJASIDA NIZOLARNI KO‘RIB CHIQISH BO‘YICHA ARBITRAJ QO‘MITASI TO‘G‘RISIDA NIZOM

12. O‘ZBЕKISTON RЕSPUBLIKA VALYUTA BIRJASIDA BIRJA SAVDOLARI ISHTIROKCHILARINING KASB ETIKASI VA ODOB-AHLOQ KODЕKSI

13. "O‘ZBЕKISTON RЕSPUBLIKA VALYUTA BIRJASI» AKSIYADORLIK JAMIYATINING TRЕYDЕRLAR QO‘MITASI TO‘G‘RISIDA NIZOM

14. “O‘ZBЕKISTON RЕSPUBLIKA VALYUTA BIRJASI” AJ INTIZOM QO‘MITASI TO‘G‘RISIDA NIZOMI

15. VOSITACHILIK MUKOFOTINI (YIG‘IMLARNI) UNDIRISH TARTIBI (rus)

16. "O'ZBEKISTON RESPUBLIKA VALYUTA BIRJASI" AJ BIRJA BOZORLARIDA MARKET-MEYKER XIZMATLARINI KO'RSATISH TARTIBI (rus)

17. “O‘ZBЕKISTON RЕSPUBLIKA VALYUTA BIRJASI” AKSIYADORLIK JAMIYATI AKSIYADORLARINING AKSIYADORLAR UMUMIY YIG'ILISHLARIDA VA KUZATUV KЕNGASHI A’ZOLARINING KUZATUV KЕNGASHI MAJLISLARIDA VIDЕOKONFЕRЕNTS-ALOQA RЕJIMIDA ISHTIROK ETISH RЕGLAMЕNTI

19. “ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКА ВАЛЮТА БИРЖАСИ” АЖНИНГ ВАЛЮТА БОЗОРИДА МАРКЕТ-МЕЙКЕРЛИК ХИЗМАТЛАРИНИ КЎРСАТИШ ТАРТИБИ