Valyuta bozori

O'zRVB respublikaning yagona va uzoq yillar davomida faoliyat yuritib kelaetgan valyuta bozori bo'lib, milliy valyuta bilan operaciyalar uchun likvidlik markazi sifatida Markaziy bankning pul-kredit siesatini samarali amalga oshirish uchun savdo maydonchasi bo'lib hizmat qiladi. Spot valyuta bozorining umumiy hazhmida birzha yuqori ulushga ega.

O'zVVBning yagona savdo va post-treyding tizimi bozor ishtirokchilariga savdo, kliring va hisob-kitob hizmatlarini ko'rsatgan holda, chet el valyutasini sotib olish va sotish bo'yicha operaciyalarni amalga oshirish va savdolar to'g'risida ma'lumot olish uchun teng imkoniyatlarni taqdim etadi.

Hozirgi vaqtda O'zRVB savdo tizimi orqali "O'zRVBda banklararo savdo sessiyalarini o'tkazish qoidalari"ga muvofiq "fiksing" uslubi bo'yicha AQSh dollari va evro bilan banklararo savdo sessiyalari, shuningdek "O'zRVBda valyutaviy svop operaciyalarini o'tkazish qoidalari"ga muvofiq valyutaviy svop operaciyalari o'tkazib kelinmoqda.