2022 yildagi O‘zRVB korporativ boshqaruv tizimini baholash bo‘yicha mustaqil tashkilotlar o‘rtasida tanlov o‘tkazish to‘g‘risida