Vakansiyalar

ЎзРВБда бўш (вакант) иш ўринлар тўғрисида маълумот

Лавозим номи

Ишга қабул қилиш шартлари ва номзодга қўйиладиган талаблар

Бўш (вакант) иш ўринлар сони

Малака талаблари

Маълумотига қўйиладиган талаблар

Асосий талаблар

1.

Ички аудит хизмати бошлиғи

1.  Microsoft Office (PowerPoint, Excel ва бошқалар) дастурларини юқори савиядаги фойдаланувчи даражасида билиш;

2Ички аудит хизматини бошқариш;

3. Молиявий-хўжалик фаолиятини режали ва режадан ташқари текширувларни амалга ошириш ҳамда текширув натижаларини таҳлил қилиш;

4. Хизмат текширувларида иштирок этиш;

5. Текширувлар натижасида аниқланган хато ва камчиликларни бартараф этиш бўйича мониторинг режасини тузиш;

6.  Акциядорлик жамиятларининг молиявий-хўжалик фаолиятига оид жараёнларни назорат қилиш ва ушбу фаолият натижарини таҳлил қилиш;

7. Акциядорлик жамиятининг молиявий интизомига риоя этишини назорат қилиш ва жамият Кузатув Кенгаши қарорларини бажариш;

8. Акциядорлик жамиятининг Бошқарув органлари қарорлари ва ички хужжатларининг молиявий-хўжалик  манфаатларига мувофиқлигини устидан назоратни ташкил этиш;9.  Охирги ўн йилнинг камида икки йилида бухгалтерия ҳисоби, аудит, молия ёки солиқ назорати соҳасида амалий (шу жумладан, ўриндошлик бўйича) иш стажига эга бўлиши.

Иқтисод ва молия соҳасида олий маълумот

1. Ички/ташқи аудит ўтказишдаги тажриба, бизнес жараёнлар аудити;

2. Халқаро Аудиторлик стандартлари (ХАС), Молия ҳисоботларининг халқаро стандартлари (МҲХС) бўйича билимга ва ички назорат ҳамда бизнес жараёнлар самарадорлигини баҳолаш соҳаларида умумий қабул қилинган  услубларга эга бўлиши;

3. Ички аудиторлик сертификатининг мавжудлиги;

4. Музокараларни самарали олиб бориш, фактларга асосланган ҳолда ўз фикрида тура олиш қобилиятларига эга бўлиш;

5. Жамоада ишлаш қобилияти, масъулиятлилик, ижрочилик;

6. Чет тилларни билиши.

1

2.

Ички аудит хизмати  етакчи аудитори

1.  Microsoft Office (PowerPoint, Excel ва бошқалар) дастурларини юқори савиядаги фойдаланувчи даражасида билиш;

2. Молиявий-хўжалик фаолиятини режали ва режадан ташқари текширувларни амалга ошириш ҳамда текширув натижаларини таҳлил қилиш;

3. Текширувлар натижасида аниқланган хато ва камчиликларни бартараф этилиши бўйича мониторинг қилиш;

4. Акциядорлик жамиятларининг молиявий-хўжалик фаолиятига оид жараёнларни назорат қилиш ва ушбу фаолият натижаларини таҳлил қилиш;

5. Акциядорлик жамиятининг молиявий интизомига риоя этилишини назорат қилиш ва жамият Кузатув Кенгаши қарорларини бажариш;

6. Акциядорлик жамиятининг Бошқарув органлари қарорлари ва ички хужжатларининг молиявий-хўжалик  манфаатларига мувофиқлигини устидан назорат қилиш;

 7.  Охирги беш йилнинг камида бир йилида бухгалтерия ҳисоби, аудит, молия ёки солиқ назорати соҳасида амалий (шу жумладан, ўриндошлик бўйича) иш стажига эга бўлиши.

Иқтисод ва молия соҳасида олий маълумот

1. Ички аудиторлик  сертификатининг мавжудлиги;

2. Ички/ташқи аудит ўтказишдаги тажриба, бизнес жараёнлар аудити;

3. Халқаро Аудиторлик стандартлари (ХАС), Молия ҳисоботларининг халқаро стандартлари (МҲХС) бўйича билимга ва ички назорат ҳамда бизнес жараёнлар самарадорлигини баҳолаш соҳаларида умумий қабул қилинган услубларга эга бўлиши;

4. Музокараларни самарали олиб бориш, фактларга асосланган ҳолда ўз фикрида тура олиш қобилиятларига эга бўлиш;

5. Жамоада ишлаш қобилияти, масъулиятлилик ва ижрочилик.

 

1

3.

Бўлим бошлиғи

1.Microsoft Office (PowerPoint, Excel ва ҳ.к.) дастурларидан малакали фойдалана олиш.

2. Бўлимни бевосита бошқара олиш.

3.  Банк, валюта ва пулни тартибга солиш соҳасидаги Қонунчилик ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни, шунингдек қимматли қоғозлар бозорини билиш.

4. Бўлим фаолиятига оид таҳлилий материалларни, шу жумладан ЎзРВБ биржа савдосининг прогноз кўрсаткичларини тайёрлаш қобилияти.

5. Кўп вазифали режимда ва катта ҳажмдаги маълумотлар билан ишлай олиш қобилияти (катта маълумотлар тўпламларини таҳлил қилиш ва умумлаштириш) ва сонлар билан тезкор ишлай олиш қобилияти.

6. Муаммоларни таҳлил қила олиш ва қарор қабул қилиш қобилияти.

7. Камида ўн йиллик иш тажрибаси мавжудлиги.

Иқтисод ва молия соҳасида олий маълумот

1. Омма олдида сўзлай олиш ва самарали музокаралар олиб бориш, шунингдек ўз фикрини ҳимоя қилиш қобилияти.

2. Аналитик фикрлаш, оғзаки ва ёзма нутқда малакали бўлишлиги.

3. Жамоада ишлай олишлик, масъулиятлилик, меҳнатсеварлик.

4. Бир ёки иккита чет тилини билиш (инглиз ва рус тилларини билиш тавсия қилинади).

1

4.

Етакчи муҳандис-дастурчи

1. Delphi, C#, JavaScript дастурлаш тилларини билиши;

2.  ADO, WinForms, WPF, XAML, DevExpress, HTML, CSS, jQuery, BootStrap технологияларида ишлашни билиши;

3. MVC, MVVM проектлаш намуналарида иш тажрибасига эга бўлиши;

4.  FinTech соҳасида камида бир йиллик иш тажрибасига эга бўлиши;

5. Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Git дастурлари билан ишлай олиши;

6. Ўз фикрини билдира олиши ва уни хамкасбларига етказа олиш қобилияти.

Техник/ ахборот технологиялари соҳасида олий маълумот

1. Жамоада ишлаш қобилияти, масъулиятлилик, ижрочилик;

2. Белгиланган натижаларга эришиш қобилияти;

3. Ўқишга лаёқатлилик.

1