Vakansiyalar

O‘zRVBda bo‘sh (vakant) ish o‘rinlar to‘g‘risida ma’lumot

Lavozim nomi

Ishga qabul qilish shartlari va nomzodga qo‘yiladigan talablar

Bo‘sh (vakant) ish o‘rinlar soni

Malaka talablari

Ma’lumotiga qo‘yiladigan talablar

Asosiy talablar

1.

Ichki audit xizmati boshlig‘i

1. Microsoft Office (PowerPoint, Excel va boshqalar) dasturlarini yuqori saviyadagi foydalanuvchi darajasida bilish;

2. Ichki audit xizmatini boshqarish;

3. Moliyaviy-xo‘jalik faoliyatini rejali va rejadan tashqari tekshiruvlarni amalga oshirish hamda tekshiruv natijalarini tahlil qilish;

4. Xizmat tekshiruvlarida ishtirok etish;

5. Tekshiruvlar natijasida aniqlangan xato va kamchiliklarni bartaraf etish bo‘yicha monitoring rejasini tuzish;

6. Aksiyadorlik jamiyatlarining moliyaviy-xo‘jalik faoliyatiga oid jarayonlarni nazorat qilish va ushbu faoliyat natijarini tahlil qilish;

7. Aksiyadorlik jamiyatining moliyaviy intizomiga rioya etishini nazorat qilish va jamiyat Kuzatuv Kengashi qarorlarini bajarish;

8. Aksiyadorlik jamiyatining Boshqaruv organlari qarorlari va ichki xujjatlarining moliyaviy-xo‘jalik manfaatlariga muvofiqligini ustidan nazoratni tashkil etish;9. Oxirgi o‘n yilning kamida ikki yilida buxgalteriya hisobi, audit, moliya yoki soliq nazorati sohasida amaliy (shu jumladan, o‘rindoshlik bo‘yicha) ish stajiga ega bo‘lishi.

Iqtisod va moliya sohasida oliy ma’lumot

1. Ichki/tashqi audit o‘tkazishdagi tajriba, biznes jarayonlar auditi;

2. Xalqaro Auditorlik standartlari (XAS), Moliya hisobotlarining xalqaro standartlari (MHXS) bo‘yicha bilimga va ichki nazorat hamda biznes jarayonlar samaradorligini baholash sohalarida umumiy qabul qilingan uslublarga ega bo‘lishi;

3. Ichki auditorlik sertifikatining mavjudligi;

4. Muzokaralarni samarali olib borish, faktlarga asoslangan holda o‘z fikrida tura olish qobiliyatlariga ega bo‘lish;

5. Jamoada ishlash qobiliyati, mas’uliyatlilik, ijrochilik;

6. Chet tillarni bilishi.

1

2.

Hisob-kliring bo‘limi boshlig‘i o‘rinbosari

1. Risklarni boshqarish asoslarini bilishi, bank amaliyotlari, shuningdek qimmatli qog‘ozlar bozorining o‘ziga xos xususiyatlari, kliring faoliyati to‘g‘risida bilimlarga ega bo‘lishi;

2. Bank yoki moliya sohasida risklarni boshqarish yoki buxgalteriya yo‘nalishida kamida 3 yillik tajribaga ega bo‘lishi;

3. Tarkibiy bo‘linma/yo‘nalish rahbari sifatida ish tajribasiga ega bo‘lishi hamda tarkibiy bo‘linma/yo‘nalish ishini rejalashtirish bo‘yicha ko‘nikmalarga ega bo‘lishi;

4. Ichki me’yoriy hujjatlarni yaratish tajribasiga ega bo‘lishi.

Oliy iqtisodiy yoki moliyaviy

1. Tahliliy va tizimli fikrlash, ustuvor masalalarni to‘g‘ri aniqlashni bilish, o‘z faoliyatini qat’iy belgilangan muddatlarga rioya qilgan holda samarali tashkil etish, mukammal ravishda yozuv va muloqot qilish ko‘nikmalariga ega bo‘lish, samarali natijadorlikka intilish, jamoada ishlash va jarayonlarni boshqarish qobiliyatlari;

2. Katta hajmdagi ma’lumotlar bilan ishlash, ishga diqqat bilan yondashish, tirishqoqlik, stress holatlarga chidamlilik qobiliyatlariga ega bo‘lishi.

3. Kompyuterda tajribali foydalanuvchi darajasida ishlay olishi: MS Office (Word, Excel);

4. O‘zbek va rus tillarini (mukammal), ingliz tilini (tavsiyaviy) bilishi.

1

3.

Ichki audit xizmati  yetakchi auditori

1. Microsoft Office (PowerPoint, Excel va boshqalar) dasturlarini yuqori saviyadagi foydalanuvchi darajasida bilish;

2. Moliyaviy-xo‘jalik faoliyatini rejali va rejadan tashqari tekshiruvlarni amalga oshirish hamda tekshiruv natijalarini tahlil qilish;

3. Tekshiruvlar natijasida aniqlangan xato va kamchiliklarni bartaraf etilishi bo‘yicha monitoring qilish;

4. Aksiyadorlik jamiyatlarining moliyaviy-xo‘jalik faoliyatiga oid jarayonlarni nazorat qilish va ushbu faoliyat natijalarini tahlil qilish;
5. Aksiyadorlik jamiyatining moliyaviy intizomiga rioya etilishini nazorat qilish va jamiyat Kuzatuv Kengashi qarorlarini bajarish;

6. Aksiyadorlik jamiyatining Boshqaruv organlari qarorlari va ichki xujjatlarining moliyaviy-xo‘jalik manfaatlariga muvofiqligini ustidan nazorat qilish;

7. Oxirgi besh yilning kamida bir yilida buxgalteriya hisobi, audit, moliya yoki soliq nazorati sohasida amaliy (shu jumladan, o‘rindoshlik bo‘yicha) ish stajiga ega bo‘lishi.

Iqtisod va moliya sohasida oliy ma’lumot

1. Ichki auditorlik sertifikatining mavjudligi;

2. Ichki/tashqi audit o‘tkazishdagi tajriba, biznes jarayonlar auditi;

3. Xalqaro Auditorlik standartlari (XAS), Moliya hisobotlarining xalqaro standartlari (MHXS) bo‘yicha bilimga va ichki nazorat hamda biznes jarayonlar samaradorligini baholash sohalarida umumiy qabul qilingan uslublarga ega bo‘lishi;

4. Muzokaralarni samarali olib borish, faktlarga asoslangan holda o‘z fikrida tura olish qobiliyatlariga ega bo‘lish;

5. Jamoada ishlash qobiliyati, mas’uliyatlilik va ijrochilik.

1

4.

Yetakchi muhandis-dasturchi

1. Delphi, C#, JavaScript dasturlash tillarini bilishi;

2.  ADO, WinForms, WPF, XAML, DevExpress, HTML, CSS, jQuery, BootStrap texnologiyalarida ishlashni bilishi;

3. MVC, MVVM proyektlash namunalarida ish tajribasiga ega bo‘lishi;

4.  FinTech sohasida kamida bir yillik ish tajribasiga ega bo‘lishi;

5. Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Git dasturlari bilan ishlay olishi;

6. O‘z fikrini bildira olishi va uni xamkasblariga yetkaza olish qobiliyati.

Texnik/axborot texnologiyalari sohasida oliy ma’lumot

1. Jamoada ishlash qobiliyati, mas’uliyatlilik, ijrochilik;

2. Belgilangan natijalarga erishish qobiliyati;

3. O‘qishga layoqatlilik.

1